Motion og bevægelse

Motion & Bevægelse i Ravnekæret.

Skal leve op til gældende lovgivning, samt Nyborg Kommunes Sundhedspolitik (SAMMEN om det sunde liv) på daginstitutions/førskoleområdet.

 

Målsætninger for motion og bevægelse i Ravnekæret.

Ravnekæret skal medvirke til, at børnene lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at de skal være fysisk aktive min. 60 minutter om dagen.

Personalet skal formidle glæde ved motion og bevægelse, samt sikre, at kropslig aktivitet er en naturlig del af hverdagen i Ravnekæret.

Børn og forældre skal have kendskab til, hvor vigtig motion er for børnenes sundhed og trivsel.

Børnene og deres forældre skal få nye ideer til, hvordan de kan integrere fysisk aktivitet i hverdagen.

Børnenes motorik, kondition, styrke og kropsbevidsthed skal forbedres gennem en fysisk aktiv hverdag.

Børnenes samarbejdsevne og sociale kompetencer skal styrkes gennem fysisk aktive lege.

Børnenes koncentrationsevne og forudsætninger for indlæring skal styrkes gennem en fysisk aktiv hverdag.

 

Bevægelse inde kontra ude.

Børn bevæger sig naturligt mere, og fordrer større tolerance i deres omgivelser, når de er udendørs. Der er mere plads og højere til loftet ift. ex. støjniveau. Naturen byder på større udfordringer i kraft af ujævnt terræn, træer, sten m.m. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at igangsætte fysisk aktivitet, når børnene er inde. Specielt i de kolde mørke vintermåneder, hvor vi opholder os mere indendørs, er det vigtigt at udfordre kroppen.

Selvom mulighederne for at bevæge sig er større udendørs, er det ikke givet at børnene er i bevægelse og bruger kroppen aktivt, når de er ude. Der er mange udendørs lege, som er stillesiddende og passive, og som nogen børn sagtens kan hygge sig med hele dagen. Ikke alle børn tiltrækkes af, og ”frivilligt” opsøger kropslige aktiviteter i samspil med andre børn. Det er derfor nødvendigt, at pædagogerne igangsætter og strukturerer bevægelseslege og aktiviteter, som får pulsen op og styrker konditionen hvis institutionen skal sikre sig, at alle børn bevæger sig hver dag.

 

Arrangementer i Ravnekæret

Tænk bevægelse ind i forældreforeningens arrangementer.
Årlig temauge med fokus på kost og fysisk aktivitet, som munder ud i fælles motion i børnehaven, i naturen omkring, på cykel, i løb eller hvad der findes på legepladsen.

 

Ideer/Visioner

Én medarbejder fra hver stue udpeges til bevægelsesambassadør og er ansvarlig for at sætte gang i bevægelseslege.
Forældre er medarbejdere er rollemodeller.
Præsentation i børnehøjde, så børnene bliver bevidste om vigtigheden af motion.
Oplægsholdere på generalforsamlingen.
DGI certificering.
Strukturering af dagen, så børnene bevæger sig mest muligt.
Brug de studerende til at igangsætte fysisk aktive projekter i deres praktikker.
Indrette stuerne og øvrige faciliteter så de stimulerer til bevægelse, og legaliserer at være i fart indendørs.
Laminerede sedler med beskrivelser af lege, der let kan igangsættes, hænger rundt omkring, både inde og ude.
Indkøb af måtter og legetøj som opfordrer til bevægelseslege: Store terapibolde, ribber, gynge og ringe, Bilbao og tummelumsken.
Bruge fællesrummet mest muligt: måske også på tværs af stuerne så børnene samles i aldersgrupper og udfordres på det niveau som passer dem.

 

Idékatalog

Ugentlige gåture for at øge børnene udholdenhed og ikke kun træne kondition. Samtidig skærpes andre sanser, og samvær og sociale regler er i fokus.
Praktiske gøremål: rydde op, dække bord, havearbejde, ælte dej, inddrage børnene i hverdagen. De kan mere, end vi tror!

 

Ideer til udendørs fysisk aktive lege og generel bevægelse.

Tag cyklen/gå til børnehaven i stedet for at tage bilen.

Løbeture, hoppe og –hinketure.

På med løbeskoene, tag børnene med på cykel, løbehjul eller i klapvognen. Måske går det ikke så hurtigt, måske når du ikke så langt, som du plejer, men du får en skøn oplevelse med dit barn.

Hoppe i vandpytter eller klatr i træer.

Små ture; skov, strand og andet ujævnt terræn om kan udfordre balancen.

Gå på line på sandkassen, på træstammer, på stensætninger osv.

Trille, krybe og kravle; lav en jungleleg, så forestillingsevne og fantasi stimuleres.

Styrketræning med egen kropsvægt, flyt spande med sand, stenkast alla’ kuglestød, spydkast osv. Skyd olympiaden i gang.

 

Ideer til hvordan man kan fremme bevægelse, når børnene er inde.

Hoppe i sengen, pudekamp og løbe, kravle, trille osv. Hoppe på luft- eller skummadras.

Større tolerance for vilde fumle og løbelege – indret en tumlebane så du kan styre hvor der foregår, og tag selv en tur med børnene.

Tænd musikken og danse vildt

Kolbøtter

Skridttæller eller ved håndkraft og skema – Konkurrencer!

Løb op og ned af trappen – tag tid på børnene mens du laver mad.