Krokodillerne

Krokodillerne er Ravnekærets natur- og bevægelsesgruppe for de ca. 4,5 til 6 årige.

Idégrundlaget for Krokodillerne er nærvær og fordybelse, socialisering og samvær uden mange afbrydelser. Et sted, hvor børnene oplever egne grænser og prøver nye grænser af, samtidig med at de oplever naturen, dens mangfoldighed og årstidernes skiften.

Vi ønsker at stimulere børnenes nysgerrighed og videbegær samt sørge for, at de sammen med jævnaldrende udvikler eget selvværd og følelesmæssig robusthed. Det er vigtigt, at de udnytter deres grovmotoriske evner, for det danner basis for deres videre udvikling og indlæring. Og det er noget, man skal lege sig til.

Krokodillerne har deres eget hus med tilhørende terrasse og have. I haven findes bålplads, gynge, værksted, skurvogn, legehuse, fodboldmål, en jordvold til at kravle og grave i, et nyt bålhus samt en masse buskads til at gemme sig i.

Krokodillerne indeholder blandt andet også Ravnekærets førskolegruppe. Ravnekæret har året igennem et tæt samarbejde med indskolingen på Danehofskolen om at forberede de kommende skolebørn til at gå i skole, uanset hvilken skole de skal gå på. Børnene er blandt andet med i timerne hos  0.-klasserne.

I de koldeste vintermåneder kan hele dage udendørs virke overvældende og for lange for nogle børn, hvorimod andre nyder det. Derfor benytter vi stuen om morgenen og om eftermiddagen. I denne periode er der flere aktiviteter indendørs samt leg og aktiviteter i fællesrummet.

Livet hos Krokodillerne kræver overtøj og fodtøj, som kan holde til vind og vejr. Tag gerne en snak med personalet vedrørende valg af overtøj og fodtøj.

En typisk dag
6.15
Ravnekæret åbner på Myrestuen, hvor alle børn mødes. Personale og de første børn ankommer. Vi laver morgenmad og dækker bord sammen.
6.15-7.00
Vi spiser morgenmad. Vi får havregrød eller havregryn med mælk.
7.30
Krokodillerne går over i Krokodillehuset.
7.30-9.30
Flere børn møder. Det er vigtigt, at børn og forældre får sagt ordentligt farvel til hinanden. De fleste dage tænder børn og voksne bål sammen.
9.30-11.00
Formiddagen bruges på fastlagte eller spontane aktiviteter.
11.00-12.00
Samling i mindre grupper, derefter spisning af medbragte madpakker i børnenes
spisegrupper. Børnene får mælk og vand til maden.
12.00
Børnene leger.
12.20-13.30
De voksne holder på skift en halv times pause.
14.00-14.15
Alle hjælper hinanden med at rydde op på legepladsen.
14.15-14.30
Børnene spiser den medbragte eftermiddagsmad, amt eventuelt resten af madpakken. De får vand at drikke om eftermiddagen.
14.30-
Børnene hentes, og der er mulighed for at snakke med personalet om dagens hændelser.

15.30-16.00
Der bliver ryddet op og fejet. Stuen lukkes ned.
16.15
Børnene samles i det store hus indtil lukketid.