Mad og måltider

Her vil vi synliggøre Ravnekærets tanker omkring mad og måltider. Det er tænkt som et redskab til at støtte personale og forældre i hverdagen i forbindelse med mad og måltider i institutionen.

Indholdet er udarbejdet af Mad- og bevægelsesudvalget, som er nedsat af bestyrelsen, og som består af forældre og personale. Det er et fast udvalg, som løbende diskuterer mad og måltider i Ravnekæret. Det betyder, at der kan ske ændringer i forbindelse med den viden og de diskussioner, som opstår undervejs. Udvalget er meget åbent over for idéer og henvendelser.

Hvis du vil vide mere om Mad- og bevægelsesudvalget, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Henningsen.

Mad og måltider skal leve op til gældende lovgivning, samt Nyborg Kommunes kostpolitik for førskoleområdet, som kan læses på www.nyborg.dk.