Nye børn og forældre

Nye børn og forældre

Det er vigtigt for os at tage godt imod nye børn og forældre, så de hurtigt føler sig hjemme.

Vi synes, det er meget vigtigt, at barnets indkøring forløber over flere dage, så forældre, barn og personale på bedst mulig måde lærer hinanden at kende, og barnet føler sig tryg, før det skal stå på egne ben. For at dette kan lykkedes, er det i Ravnekæret en naturlig praksis, at forældrene er med deres barn i børnehave de første dage (for eksempel tre dage).

Vi er meget opmærksomme på, at dit barn skal føle sig tryg i de nye omgivelser, og hjælper med for eksempel tøj, toiletbesøg og håndvask, indtil barnet gradvist bliver mere selvhjulpent.

Vi har ikke fastlagte forældresamtaler, men aftaler disse med de enkelte forældre efter behov. Alle forældre kan bede om en samtale med personalet, hvis de ønsker det. Dog tilbyder vi en samtale til alle forældre inden for det første år, børnene går i børnehaven, eller når børnene skifter fra vores vuggestueafdeling til børnehaveafdelingen.

Læs om børnegrupperne her.

Læs om samarbejde mellem forældre og personale her.