Værdigrundlag

Barnesyn
Vi ser barnet som et unikt, socialt og kompetent individ. Børn fødes med forskellige ressourcer, temperamenter og energiniveauer.

Syn på læring og leg
Barnet udvikler sig i relation til andre og er afhængig af samspillet med andre mennesker for at kunne udvikle sine kompetencer.

Barnet udvikles i differentierede fællesskaber, lærer af egne erfaringer, gennem kroppen og gennem lege.

Børnenes verden er leg og venskaber. De leger, fordi de ikke kan lade være; de leger sig glade, de leger for legens skyld. Leg og venskaber indeholder alle de elementer, der er nødvendige for, at barnet kan udvikle sig til et harmonisk menneske og være rustet til at møde verden.

Familiesyn
Vi tager udgangspunkt i samspillet i familien. Som medlem af en familie er der ikke noget, der hedder mit eller dit problem, men det er et fælles problem. Alt har en årsag. Forældre og personale skal i fællesskab finde årsagen til barnets adfærd. Barnet afspejler familiens situation.

De voksnes ansvar
Det er de voksne, som er ansvarlige for at skabe tætte og udviklende relationer til børnene. Derfor skal børnene være omgivet af ansvarlige, omsorgsfulde, tydelige og troværdige voksne, som er værd at respektere – rummelige voksne, som møder børnene positivt og anerkendende ud fra værdigrundlaget: »Jeg er o.k., du er o.k.«, således at børnene føler sig betydningsfulde og værdifulde.

Medarbejderudvikling
Medarbejderudviklingen skal sikre, at vi når institutionens målsætninger.

Natur og udeliv
Vi prioriterer vores udearealer højt og benytter denne som et værdifuldt og udviklende læringsrum for børnene.

Sundhed og bevægelse
Vi prioriterer, at børnene udfordres motorisk ude og inde hver dag. Med grundlag i Ravnekærets mad- og måltidspolitik indtager børnene sunde og ernæringsrigtige måltider i en god og hyggelig atmosfære.